CEP TELEFONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

CEP TELEFONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Abonelik tesis ederken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?

Abonelik sözleşmesi imzalamadan önce, sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerinizi okumanız, sözleşmenin ilk sayfasındaki abone tercihlerini işaretlemeniz, kullanılmasına rıza gösterdiğiniz kişisel bilgilerinizin önemli olduğunu unutmayınız. Özellikle tarifenizin isminin doğru bir şekilde sözleşmeye yazıldığından emin olunuz. Sözleşmenin imzalı bir suretini almayı unutmayınız!

 

 

Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

İşletmecinize talebinizi kimliğinizi ispatlayıcı belge ile birlikte yazılı olarak bildirmek veya imzalı faks göndermek suretiyle sözleşmenizi sona erdirebilirsiniz. İşletmeci, yazılı talebin kendisine ulaşmasından itibaren; 24 saat içerisinde talebinizin alındığı bilgisini iletişim adresine iletmek zorundadır.

 

İşletmeci 7 gün içerisinde fesih talebini yerine getirerek posta, elektronik posta, kısa  mesaj ya da arama yöntemlerinden birini kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini tarafınıza bildirmekle yükümlüdür.

 

Kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde paket, kota aşımı yapmamam için bilgilendirilme nasıl yapılmaktadır?

Ses, SMS, internet (veri) ve benzeri hizmetlerin sunulduğu kullanım miktarı sınırlı (100 dk, 500 SMS veya 4GB vb.) hizmet kullanan aboneler, kullanım miktarının %80 ve %100 sınırına ulaşılması durumunda asgari olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmektedirler. Ayrıca, aboneler tarafından kullanım miktarı sınırlı paketlerin ne kadarlık kısmının kullanıldığı bilgisi işletmecilerin internet sitelerinin online işlemler menüsünden veya SMS göndermek suretiyle ücretsiz olarak sorgulanabilmektedir. Söz konusu bilgilere işletmecinin müşteri hizmetlerinden de ulaşılabilmektedir.

 

Engelliler için sunulan hizmetler nelerdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında;

 

 • Görme engellilerin abonelik sözleşmelerini ve faturalarını “Braille” ya da sesli anons şeklinde talep edebilme hakları bulunmaktadır.

 • Mobil işletmeciler tarafından,

  • Tarifelerde ve hizmetin sunum koşullarında meydana gelen tüm değişikliklerin talep eden abonelere sesli mesaj olarak gönderilmesi,

  • Talep eden abonelere sesli konum bilgisi verilmesi,

  • Talep eden abonelere fatura ve kota dolum bilgilerinin sesli mesaj olarak gönderilmesi,

  • Abonenin talebi doğrultusunda “Aradığınız kişi işitme engellidir” bilgisinin ücretsiz olarak sunulması,

  • Ses hizmetinden bağımsız olarak sadece SMS paketi hizmeti sunulması

gerekmektedir.

 

 

 

Sınır Bölgelerinde Yüksek Fatura İle Karşılaşılmaması İçin Yapılması Gerekenler

Hattınız uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açılmadığı müddetçe diğer ülke şebekelerinde kullanılamayacaktır. Ancak hattın uluslararası dolaşım hizmetine açık olması durumunda kıyı veya sınır bölgelerimizde bulunan vatandaşlarımızın yurtdışındaki işletmecilerin şebekesi üzerinden hizmet alma ve bu durumda uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilerek yüksek faturalar ile karşılaşma ihtimalleri bulunmaktadır. 

 

Bu durum ile karşılaşmamak için; hizmet aldığınız işletmeci ile irtibata geçerek hattınızı uluslararası dolaşım hizmetine kapalı hale getirebilir veya mobil cihazınızın ayarlar menüsünden, kendi mobil operatörünüzü (ağ operatörleri/operatörler) manuel olarak seçerek yurtdışından hizmet veren şebekeye otomatik geçiş yapılmasını engelleyebilirsiniz.

 

Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?

5809 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde "Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için öncelikle bilgi ve ihbar merkezine başvururlar." ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmeliğin 11 nci maddesinin 1 inci fıkrasında "Cihazları beyaz listede yer alan kullanıcılar çalınma, yağmalanma, kaybolma veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elden çıkma durumlarında cihazlarının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için telefon yolu ile ihbarda bulunur" hükümleri yer almaktadır.

 

Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde Bilgi ve İhbar Merkezi'nin telefon ile aranması ve verilen bilgilerin doğrulanması halinde cihazın haberleşme şebekesinden hizmet alması engellenmektedir.Bilgi ve İhbar Merkezi’ne nasıl ulaşırım?

31 Ocak 2006 tarihinde faaliyete geçen Bilgi ve İhbar Merkezi Çağrı Merkezi'ne Türkiye'nin her yerinden 0 312 294 94 94 numaralı telefonu aramak sureti ile 7/24ulaşılabilmektedir.Kayıp/çalıntı ihbarı nasıl gerçekleşir?

Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için hat sahibi olan kişinin telefon ile ihbarda bulunması gerekmektedir. İhbar sırasında kişinin vermiş olduğu bilgiler doğrulanmak üzere ilgili GSM İşletmecisine iletilmekte ve kişinin verdiği bilgilerin doğrulanması halinde cihazın haberleşmeye kapatılması işlemi gerçekleşmektedir.

Savcılık ve mahkeme kararı ile kapatılan ya da Bilgi ve İhbar Merkezi'ne yapılan kayıp/çalıntı ihbarları doğrultusunda kapatılan cihazlara ilgili GSM işletmecisi tarafından "YASAL UYARI <imei> IMEI numaralı cihaz ÇALINTI'dır. En yakın kolluk kuvvetine teslim ediniz" içeriğinde mesaj gönderilmektedir.

 

İhbarın onaylandığını nasıl anlarım?

İhbarda bulunulduktan sonra cihaza ait IMEI numarası "http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php " adresinden sorgulandığında "çalıntı ihbarı yapılmış cihaz" olarak görülmektedir. İhbar doğrulandıktan sonra yapılan sorgulamada söz konusu ifade "çalıntı cihaz" ibaresine dönüşmektedir.

 

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Bilgi ve İhbar Merkezi'nin aranması (0 312 294 94 94) suretiyle de ihbar sonucu öğrenilebilmektedir.

 

Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; cihazı çalınan, yağmalanan, her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan veya cihazını kaybeden kişilerin başvurusu üzerine cihazın elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesine veya açılmasına yetkili kılınmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi görevleri bulunmamaktadır.

 

Kayıp/çalıntı ihbarında bulunduğum cihazımı buldum. Tekrar haberleşmeye açılmasını nasıl sağlarım?

Yapılan kayıp ve çalıntı ihbarı ancak ihbarda bulunulan yöntem ile iptal edilebilmektedir. Savcılık talimatı ile haberleşmeye kapatılmış olan cihaz Savcılık talimatı olmaksızın açılmamaktadır. Telefon ile alınmış bir ihbar sonucu kapatılan cihaz; ihbarda bulunan kişinin araması ve kimlik bilgilerinin doğrulanması halinde haberleşmeye açılmaktadır.

 

Yurt dışından gelen cihazımı Türkiye'de nasıl kullanabilirim?

5809 sayılı Kanunun “İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremezler.” hükmü uyarınca cihazların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları gerekmektedir. Kayıt işlemleri ile ilgili sorun yaşanmaması için konuyla ilgili afiş ve broşür hazırlanarak gümrük kapılarında ve havalimanlarında broşürlerin dağıtılması ve afişlerin asılması konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yazışmalar devam etmektedir.

 

Yurt Dışından Getirilen Hangi Cihazlar Kayıt Altına alınması gereklidir?

Elektronik Kimlik Bilgisine (IMEI) sahip cihazların kayıt altına alınması gereklidir. IMEI numarasına sahip cep telefonları, dizüstü bilgisayarları, araç takip sistemleri vb. Kayıt altına alınmayan cihazlara Ülkemizde hizmet veren GSM İşletmecileri tarafından hizmet verilmeyecektir.

 

Yapılan düzenlemeye göre kayıt yapılmamış olan cihaz GSM işletmecisi tarafından tespit edilerek 1 hafta içerisinde haberleşme bağlantısının kesilmesi gerekmektedir.Kayıt işlemini nerede yaptırabilirim?

Cihaz kayıt işlemini e-Devlet üzerinden veya GSM işletmecilerinin Abone Kayıt Merkezlerinde yaptırabilirsiniz.

 

Kayıt işlemini nasıl yaptırabilirim ve gerekli belgeler nelerdir?

05.02.2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ve Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2008 tarih ve 2981 sayılı yazısı ile yapılan 01.02.2008 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeye göre bir kişiye yurtdışından 2 takvim yılında 1 adet cep telefonu getirebilme hakkı tanınmış, yolcunun yurda giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde cep telefonunun kayıt altına alınması zorunluluğu getirilmiştir.

1 ay olarak verilen süre sistem tarafından kontrol edildiğinden bir aylık süre zarfında işlem yaptırılmadığı takdirde IMEI kayıt işlemi yapılamamaktadır.

 

15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince yapılacak olan kayıt işlemi öncesinde 2014 yılı için 119,50 TL harç bedeli ödenmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, 01.02.2008 tarihinden sonra yurda giriş yapan TC uyruklu vatandaşların cihaz kayıt işlemi e-Devlet üzerinden herhangi bir belgeye gerek olmaksızın kolay ve anlık olarak yapılabilmektedir. Kayıt işleminin GSM işletmecilerinin abone kayıt merkezinde yapılması durumunda ise; pasaport türünün, yurda giriş/çıkış damgalarının, resminin ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların birer fotokopisi, üzerinde cihaz IMEI numarasının bulunduğu dilekçe, pasaportunun aslı ve harç ödendiğine ilişkin belgenin aslı ile birlikte en geç bir ay içerisinde Abone Kayıt Merkezlerine şahsen başvurması gerekmektedir.

 

Abone Kayıt Merkezi yetkilileri tarafından pasaportun aslı görüldükten sonra dilekçenin üzerine “Aslı Görülmüştür” damgası ve başvuru mercii kaşesi basılmakta ve alınan belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmektedir.

 

Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin tamamlandığını nasıl anlarım?

Cihaza ilişkin olarak sunulan belgelerde ve cihazın elektronik kimlik bilgisinde sorun bulunmaması halinde cihaza ilişkin bilgiler eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) girilmekte ve cihazın IMEI numarası kayıt altına alınmaktadır.

İşlemi tamamlanan cihaz “http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php” internet adresinde “kayıtlı cihaz” olarak görünmektedir.

 

Cihazların Kayıt Süreci Nasıl İşlemektedir?

Kayıt işleminin e-Devlet üzerinden yapılması durumunda kayıt işlemi anında tamamlanıyor ve başka bir işlem ve belge gönderilmesine gerek kalmamaktadır.

 

GSM İşletmecilerinin Abone Kayıt Merkezleri tarafından alınan cihaza ilişkin bilgiler elektronik kimlik bilgisinde (IMEI) sorun bulunmaması halinde eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemine girilmekte ve cihazın IMEI numarası kayıt altına alınmaktadır. Abone Kayıt Merkezleri tarafından alınan belgeler toplu olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmekte ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan belgeler incelenmektedir. Yapılan bu inceleme sonrasında eksiklik ya da uygunsuzluk tespit edilmesi halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıt dışına çıkarılmaktadır. Bu nedenle Abone Kayıt Merkezlerine sunulan evrakların tam ve uygun olarak teslim edilmesi gerekmektedir.Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezi'ne başvuruda bulunmuştum. Ancak cihazıma yasal uyarı mesajı geldi ve cihazım haberleşmeye kapandı. Ne yapabilirim?

GSM İşletmecilerinin Abone Kayıt Merkezleri tarafından alınan kayıtlar elektronik ortamda ve belge olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na iletilmektedir. Elektronik kimlik bilgisinde sorun bulunmayan bütün başvurular, kişilerin mağdur olmamasını teminen eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) aktarılmaktadır. Daha sonra yapılan incelemede belgelerinde eksiklik ya da yanlışlık olan cihazlara ait IMEI numaraları tekrar kayıt dışına çıkarılmaktadır. Bu nedenle verilen evrakların Abone Kayıt Merkezlerine eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir.

 

Yurt dışından getirilen ve gümrük işlemleri yapılan her cihaz kayıt altına alınır mı?

Yurt dışından getirilmiş olmakla birlikte elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmiş olduğu tespit edilen ya da elektronik kimlik bilgisinde sorun olduğu tespit edilen cihazlar kayıt altına alınmamaktadır.Yurt dışından gelirken iki adet cihaz aldım. Kayıt işlemi yaptırabilir miyim?

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2008 tarih ve 2981 sayılı yazısı ile 01.02.2008 tarihinden itibaren iki takvim yılı içerisinde bir adet cep telefonunun yurda getirilebileceği belirlenmiştir.Bu çerçevede, 01.02.2008 tarihinden itibaren iki takvim yılı içinde aynı kişi adına birden fazla cihaz kayıt işlemi yapılmasının önüne geçmek üzere Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde gerekli önlemler alınmıştır.

 

Kısa sürede Türkiye’de kalacak olanların cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekiyor mu?

Geçici süreyle Türkiye’de bulunan kişilerin (turist, Ülkemizde ikameti bulunmayan gurbetçi vatandaşlar vb); ülkemizde faaliyet gösteren herhangi bir GSM işletmecisi ile abonelik sözleşmesi yapmaları durumunda; işletmeci tarafından kişilerin cihazlarına ait IMEI numarası ve sözleşme yapılan cep telefonu numarası Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne girilmek suretiyle eşleştirilmekte ve ilgili IMEI numarası sadece ilgili telefon numarası ile kullanıma açılmaktadır.Eşleştirme işlemi için harç ödendiğine ilişkin belge, pasaport ve abonelik sözleşmesi ile Abone Kayıt Merkezlerine başvurulması gerekmektedir.

 

Cihazımın IMEI numarasını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim?

IMEI numarası *#06# tuşlarına basmak sureti ile öğrenilebilmektedir.

 

IMEI numarasını sorguladım “Kayıt dışı olduğu tespit edilen cihaz“ ibaresi yer alıyor. Ne yapmalıyım?

Cihazın satın alındığı yere başvurulması gerekmektedir. Yasal yollardan ithal edilen cihaz bilgilerinin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde yer almasını teminen ithalat işlemlerini gerçekleştiren firma tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılmaksızın satılan cihazlar düzenli olarak denetim ve kontroller yapılmak suretiyle tespit edilmekte ve haberleşmeye kapatılmaktadır.

 

Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş (Klon) Cihaz ne demektir?

Elektronik kimlik bilgisi (IMEI numarası) değiştirilmiş ya da kopyalanmış olan cihaz anlamına gelmektedir.

 

Cihazımın Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

www.mcks.gov.tr adresinden cihazın 15 rakamlı IMEI numarasının sorgulanması sureti ile bilgi alınabilmektedir.

 

Sorgulamada Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş cihaz olduğu sonucunu aldım/cihazıma Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş olduğu gerekçesi ile yasal uyarı mesajı geldi. Cihazımı kullanamayacak mıyım?

5809 sayılı Kanunun 57 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremezler. Ancak, Kurumun MCKS’ında kayıtlı iken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar sadece eşleştirme yapılan abone numaraları ile kullanılmak üzere kullanıma açılır.” hükmü gereğince elektronik kimlik bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihazlar haberleşmeye kapatılmakta ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanmış olan cihazlar sadece tek hatla eşleştirilmek sureti ile kullanıma açılmaktadır.

 

Ayrıca; elektronik kimlik bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihaz; mülga 5392 sayılı Kanun kapsamında kayıt altına aldırılmış olması halinde kayıt işleminin yaptırıldığı GSM numarası ile eşleştirilmek suretiyle kullanılabilmektedir.

 

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazıma ait IMEI numarası ile eşleştirilmiş olan hattımı başka cihazda kullanabilir miyim?

Eşleştirme işlemi yalnızca elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihaz için geçerli olduğundan kullanılan hat; kayıtlı olan herhangi bir cihazda sorunsuz olarak kullanılabilmektedir.Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazımda başka GSM numarası kullanamaz mıyım?

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihaz sadece eşleştirilmiş olan GSM numarasıyla kullanabilmektedir.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun cihazımı haberleşmeye kapatmaya hakkı var mı?

5809 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıt dışı, çalıntı ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlar ile haberleşme yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.

 

Yurt Dışından Yeni Geldim Ancak beraberimde Cihaz Getirmedim. Pasaport Kayıt hakkımı Ücretsiz veya Ücretli bir Başkasına Verebilir miyim?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine göre bir kişi yurt dışından 2 yılda 1 cihaz getirebilir. Bu düzenleme çerçevesinde Ülkemize ne şekilde getirildiği belli olmayan cihazların kayıt işleminin yapılması yasal olarak uygun değildir. Dolayısıyla pasaportunuzun başkaları tarafından kullanılması durumunda doğacak olan yasal sorumluluk tarafınıza aittir. Ayrıca kayıt altına alınan cihazın suç teşkil eden bir olaya karışması durumunda yasal sorumluluk pasaport sahibine aittir.