#

CEP TELEFONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

2017 YILI TATİL AYDINLATMA PROJESİ’NE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Abonelik tesis ederken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?

Abonelik sözleşmesi imzalamadan önce, sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerinizi okumanız, sözleşmenin ilk sayfasındaki abone tercihlerini işaretlemeniz, kullanılmasına rıza gösterdiğiniz kişisel bilgilerinizin önemli olduğunu unutmayınız. Özellikle tarifenizin isminin doğru bir şekilde sözleşmeye yazıldığından emin olunuz. Sözleşmenin imzalı bir suretini almayı unutmayınız!

Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

İşletmecinize talebinizi kimliğinizi ispatlayıcı belge ile birlikte yazılı olarak bildirmek veya imzalı faks göndermek suretiyle sözleşmenizi sona erdirebilirsiniz. İşletmeci, yazılı talebin kendisine ulaşmasından itibaren; 24 saat içerisinde talebinizin alındığı bilgisini iletişim adresine iletmek zorundadır.

İşletmeci 7 gün içerisinde fesih talebini yerine getirerek posta, elektronik posta, kısa mesaj ya da arama yöntemlerinden birini kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini tarafınıza bildirmekle yükümlüdür.

Kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde paket, kota aşımı yapmamam için bilgilendirilme nasıl yapılmaktadır?

Ses, SMS, internet (veri) ve benzeri hizmetlerin sunulduğu kullanım miktarı sınırlı (100 dk, 500 SMS veya 4GB vb.) hizmet kullanan aboneler, kullanım miktarının %80 ve %100 sınırına ulaşılması durumunda asgari olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmektedirler. Ayrıca, aboneler tarafından kullanım miktarı sınırlı paketlerin ne kadarlık kısmının kullanıldığı bilgisi işletmecilerin internet sitelerinin online işlemler menüsünden veya SMS göndermek suretiyle ücretsiz olarak sorgulanabilmektedir. Söz konusu bilgilere işletmecinin müşteri hizmetlerinden de ulaşılabilmektedir.

Engelliler için sunulan hizmetler nelerdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında;

· Görme engellilerin abonelik sözleşmelerini ve faturalarını “Braille” ya da sesli anons şeklinde talep edebilme

· Konuşma veya işitme engelli kullanıcıların acil yardım taleplerinin kısa mesaj hizmeti (SMS) yolu ile iletebilme

hakları bulunmaktadır.

Mobil işletmeciler tarafından,

· Tarifelerde ve hizmetin sunum koşullarında meydana gelen tüm değişikliklerin talep eden abonelere sesli mesaj olarak gönderilmesi,

· Talep eden abonelere sesli konum bilgisi verilmesi,

· Talep eden abonelere fatura ve kota dolum bilgilerinin sesli mesaj olarak gönderilmesi,

· Abonenin talebi doğrultusunda “Aradığınız kişi işitme engellidir” bilgisinin ücretsiz olarak sunulması,

· Ses hizmetinden bağımsız olarak sadece SMS paketi hizmeti sunulması

· Engelli aboneler için “Sesli Konum Bilgisi” hizmetinin ücretsiz olarak sunulması,

· Engelli abonenin konum bilgisinin, engelli abonenin talebi doğrultusunda asgari bir (1) telefon numarası tarafından da ücretsiz olarak öğrenilebilmesinin sağlanması,

· Engelli aboneler için ses hizmetinden bağımsız olarak sadece veri (data) paketi hizmeti sunulması,

Tüm işletmeciler tarafından;

· Engelli tüketicilere yönelik makul ölçüde ekonomik avantajlar ihtiva eden tarife ve kampanyalar sunulması,

· Engellilere yönelik olarak sunulan tüm hizmetlerin internet sayfası üzerinde tek başlık altında toplanarak engelli tüketicilerin bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılması

gerekmektedir.

Sınır Bölgelerinde Yüksek Fatura İle Karşılaşılmaması İçin Yapılması Gerekenler

Hattınız uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açılmadığı müddetçe diğer ülke şebekelerinde kullanılamayacaktır. Ancak hattın uluslararası dolaşım hizmetine açık olması durumunda kıyı veya sınır bölgelerimizde bulunan vatandaşlarımızın yurtdışındaki işletmecilerin şebekesi üzerinden hizmet alma ve bu durumda uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilerek yüksek faturalar ile karşılaşma ihtimalleri bulunmaktadır.

Bu durum ile karşılaşmamak için; hizmet aldığınız işletmeci ile irtibata geçerek hattınızı uluslararası dolaşım hizmetine kapalı hale getirebilir veya mobil cihazınızın ayarlar menüsünden, kendi mobil operatörünüzü (ağ operatörleri/operatörler) manuel olarak seçerek yurtdışından hizmet veren şebekeye otomatik geçiş yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Cihazım kayboldu/çalındı/rıza dışı elimden çıktı. Bu durumda ne yapabilirim?

Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden ( https://www.turkiye.gov.tr/btk-kayip-calinti-ihbar-bildirimi) veya telefon yoluyla Kurumumuz Bilgi ve İhbar Merkezi’ne (0 312 294 94 94) ihbarda bulunabilir. Ayrıca adli mercilere de çalıntı cihaz ile ilgili başvuru yapılabilmektedir.

Kayıp/çalıntı ihbarı nasıl yapılır?

Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için cihaza ait 15 haneli IMEI numarasının bilinmesi ve hattın yasal sahibi olan kişinin; e-Devlet kapısı, BTK Bilgi ve İhbar Merkezi (0 312 294 94 94) veya adli mercilere başvuru kanallarından biri kullanılarak ihbarda bulunması gerekmektedir.

İhbarın onaylandığını nasıl anlarım?

E-Devlet kapısı üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) veya Kurumumuz Bilgi ve İhbar Merkezini arayarak öğrenilebilir.

Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?

Böyle bir durumda emniyet birimlerine ve adli mercilere başvurulması gerekmektedir. Kolluk kuvvetlerine teslim edilen veya herhangi bir suretle ele geçirilen cihazların, emniyet veya adli mercilerce IMEI numarası ile birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi durumunda, cihazın teslim edilebilmesini teminen ihbarda bulunan kişinin kimlik ve irtibat bilgileri anılan mercilere gönderilmektedir.

Kayıp/çalıntı ihbarında bulunduğum cihazımı buldum. Tekrar haberleşmeye açılmasını nasıl sağlarım?

Kayıp/çalıntı ihbarı hangi yöntem ile yapılmış ise cihazda kullanılan hattın yasal sahibi olan kişi tarafından yine aynı yöntemle açılması sağlanabilmektedir. E–Devlet üzerinden oluşturulan ihbar kayıtlarının iptali, ilgili alandan (https://www.turkiye.gov.tr/btk-kayip-calinti-ihbar-sorgulama-) gerçekleştirilebilmektedir. Telefon yoluyla BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’ne (0 312 294 94 94) yapılan ihbar kaydının iptali yine Bilgi ve İhbar Merkezi aranarak sağlanabilmektedir. Adli merciler tarafından kullanıma kapatılan cihazın yeniden kullanıma açılması işlemi adli mercilerin talebi üzerine veya kendiliğinden (re’sen) bu makamlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yurtdışından getirilen cihazımı kayıt yaptırmadan Türkiye'de kullanabilir miyim? Cihazımı kayıt altına aldırmam için herhangi bir süre sınırı var mıdır?

Yurtdışından getirilen cihazlar, yurda giriş tarihinden itibaren 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Belirtilen süre içerisinde kayıt işlemi gerçekleştirilmeyen cihazlar kayıt dışı olmaları sebebiyle iletişime kapatılmaktadır.
 
Kayıt yaptırılma zorunluluğu bulunan cihazlar nelerdir?

IMEI bilgisine sahip cihazların tamamının kayıt altına alınması gerekmektedir. (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar)

Cihazımın IMEI numarasını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim?

IMEI numarası *#06# tuşlarına basmak sureti ile öğrenilebilmektedir.

Kayıt işlemini ne şekilde yaptırabilirim?

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. E-Devlet kapısı üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (yabancı uyruklular) aşağıda belirtilen işletmecilerin Abone Kayıt Merkezlerine başvurabilirler.

www.avea.com.tr

www.turkcell.com.tr

www.vodafone.com.tr

E-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini nasıl yapılır ve gerekli belgeler nelerdir?

E-Devlet kapısı üzerinden yapılan kayıt işleminde yurda giriş yapan belge sahibi, şahsına ait bilgileri e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme girerek https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet alanından cihaz kaydını yapabilmektedir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi bir belge talep edilmemekte olup kontroller elektronik ortamda yapılmaktadır.

Kayıt işlemi öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son iki yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış olması, bu durumun da e-Devlet sisteminden sorgulanması ( https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama), harç ücretinin yatırılması (2018 için 170.70 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarih üzerinden 120 günlük hak düşürücü sürenin de geçmemiş olması gerekmektedir.

Dekontta dikkat edilmesi gereken husus nedir?

Dekont üzerinde kayıt yapılmak istenen cihaza ait *#06# tuşlarına basıldığında ekrana gelen 15 haneli IMEI numarasının, yurda giriş yapan belge sahibine ait ad ve soyadı ile T.C. Kimlik numarasının yer alması gerekmektedir. IMEI numarasının doğru olmasına dikkat edilmelidir. Çift IMEI numarasına sahip cihazlar için dekont üzerinde cihaza ait 15 haneli tek IMEI numarasının yer alması yeterlidir.

Harç parası yatırıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış oluyor mu?

Harcın yatırılması tek başına kayıt için yeterli olmamaktadır. E-Devlet kapısından kaydın son aşamasına kadar işlemlerin tamamlanması gerekmektedir Harç ödemesi, kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir. E-Devlet sisteminden kayıt işlemine izin verilmeyen kişiler (yabancı bireyler) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması ve işlem sonucunu da aynı yerden sorgulatıp öğrenmesi mümkündür.

Kredi Kartı ile ödeme yapabilir miyim?

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı Maliye Bakanlığı internet vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile ödenebilmektedir.

Harç bedelini bankaya EFT yapabilir miyim?

Harç bedeli EFT ile ödenebilmesi, kullanmakta olduğunuz bankanıza ait işlemlerde bulunması durumunda mümkündür.

Kayıt başvurusundan sonra cihazın kayıt edilip edilmediği nasıl öğrenilir?

Cihazın kayıtlı olup olmadığı hakkında bilgi; e-Devlet kapısı üzerinden “https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama” alanından veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’nden (0 312 294 94 94) öğrenilebilmektedir.

Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin tamamlandığını nasıl anlarım?

İlgili GSM işletmecilerinin (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) abone kayıt merkezlerinden veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’nden (0 312 294 94 94) işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı hususunda bilgi alınabilmektedir.

Yurt dışından yeni geldim ancak beraberimde cihaz getirmedim. Pasaport kayıt hakkımı ücretsiz veya ücretli olarak bir başkasına verebilir miyim?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine göre bir kişi yurt dışından 2 yılda 1 cihaz getirebilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde Ülkemize ne şekilde getirildiği belli olmayan cihazların kayıt işleminin yapılması yasal olarak uygun olmadığından pasaportunuzun başkaları tarafından kullanılması durumunda doğacak olan yasal sorumluluk tarafınıza aittir. Ayrıca kayıt altına alınan cihazın suç teşkil eden bir olaya karışması durumunda yasal sorumluluk pasaport sahibine aittir.

Yabancı uyruklu kişilere ait cihazlar nasıl kayıt altına alınmaktadır?

YKN (Yabancı Kimlik Numarası) bulunan 18 yaş üstü bireyler PTT’den alacakları e-Devlet şifresi ile e-Devlet sistemi üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet) kayıt yapabilmektedir. YKN sahibi olan 18 yaş altı kişiler ile YKN sahibi olmayan yabancı uyruklulardan diplomat, askeri personel, öğrenci ve ikamet edenlerden; Diplomat ve askeri personelin pasaport veya kimlik belgesini, Öğrencilerin; öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci olduklarına dair belgeyi, İkamet eden diğerlerinin ise; ikamet belgesini ya da ikamet tezkeresini, pasaportlarının aslını ibraz etmek suretiyle Abone Kayıt Merkezlerine sunmaları gerekmektedir. 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından gerekli bilgiler sunularak yapılabilir. Yukarda belirtilen belgelere sahip olmayan yabancı kişiler, cihazlarını tek hat numarası ile kullanabilmek üzere kaydını yaptırabilirler. Bu durumda kendi adına olan abonelik sözleşmesi ve pasaportlarının aslını ibraz etmek suretiyle Abone Kayıt Merkezlerine başvuru yapabilirler. Abone Kayıt Merkezi yetkilileri tarafından yurda giriş yapılan belgenin aslı görüldükten sonra dilekçenin üzerine “Aslı Görülmüştür” damgası ve başvuru mercii kaşesi basılmakta ve alınan belgeler Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu’na elektronik ortamda gönderilmektedir.

Kısa süreli Türkiye’de kalacak olanların cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekir mi?

Yurtdışından getirilen cihazların 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır.

Yurtiçinden satın almış olduğum cihazımın IMEI numarasını sorguladım. “Kayıt dışı olduğu tespit edilen cihaz” uyarısını aldım. Ne yapmalıyım?

Cihazın satın alındığı yere başvurulması gerekmektedir. Yasal yollardan ithal edilen cihaz bilgilerinin Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde yer almasını teminen ithalat işlemlerini gerçekleştiren firma tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılmaksızın satılan cihazlar düzenli olarak denetim ve kontroller yapılmak suretiyle tespit edilmekte ve haberleşmeye kapatılmaktadır.

Yurtiçinden satın almış olduğum cihazın kayıt dışı olduğunu öğrendim, buna ilişkin sahip olduğum haklar nelerdir?

Bu tür cihazlar ilgili mevzuat çerçevesinde “AYIPLI MAL” olarak değerlendirildiğinden, tüketiciler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da belirtilen haklardan faydalanabilir.

Cihazımın elektronik kimlik bilgisinin (IMEI) değiştirilmiş (klonlanmış) olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Bu durum e-Devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama IMEI sorgulama alanında cihazda *#06# tuşlarına basıldığında ekrana gelen IMEI numarasını sorgulayarak öğrenilebilmekte veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi (0312 294 94 94) aranarak, cihazın IMEI numarasının sorgulanması suretiyle gerekli bilgi edinilebilmektedir.

Sorgulamada cihazımın IMEI bilgisinin değiştirilmiş olduğu sonucunu aldım/cihazıma IMEI bilgisi değiştirilmiş olduğu gerekçesi ile yasal uyarı mesajı geldi. Cihazımı kullanamayacak mıyım?

5809 sayılı Kanunun 57 inci maddesi uyarınca, IMEI bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihazlar haberleşmeye kapatılmakta ve IMEI bilgisi başka cihazlara kopyalanmış olan cihazlar sadece tek hatla eşleştirilmek sureti ile kullanıma açılmaktadır.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazıma ait IMEI numarası ile eşleştirilmiş olan hattımı başka cihazda kullanabilir miyim?

Eşleştirme işlemi yalnızca IMEI bilgisi değiştirilmiş olan cihaz için geçerli olduğundan kullanılan hat; kayıtlı olan herhangi bir cihazda sorunsuz olarak kullanılabilmektedir.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş (IMEI numarası klonlanmış) cihazımı nasıl kullanabilirim?

Yurt içinde satın almış olduğunuz cihaza ait IMEI numarasının o cihazda kullanmayı talep edeceğiniz GSM hattı ile eşleştirebilmeniz için bir kereliğine cihazın ithalatçı ya da imalatçı firması ile irtibata geçmeniz ve T.C kimlik numaranızı ya da yabancı kimlik numaranızı ilgili firmaya ibraz ederek eşleştirme yapmanız gerekmektedir. İlgili firmanın yapmış olduğu ilk eşleştirmeden sonra, https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-cep-eslestirme adresi üzerinden başka GSM hattı ile eşleştirme yapılabilmesi mümkündür. Yolcu beraberinde yurtdışından getirilen cihazların eşleştirme işlemleri de aynı link üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. IMEI numarası değiştirilmiş/kopyalanmış/klon cihazlar sadece eşleştirilen GSM hattı numarası ile kullanılabilmektedir.

18 Yaşından küçükler için de cihaz kaydı yapılabilir mi?

18 yaşından küçük T.C. vatandaşları yurt dışından yolcu beraberinde cihaz getirebilir ve kendi adlarına kayıt yaptırabilir. 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları; anne, baba ya da yasal temsilcilerinin kendi e-Devlet sayfaları üzerinden başvuru türü olarak “Çocuğumun bilgileri ile başvuru yapacağım” seçeneği işaretlenerek çocuğun bilgileri kullanılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir.

BTK Bilgi ve İhbar Merkezi’ne (Çağrı Merkezi) nasıl ulaşırım?

Bilgi ve İhbar Merkezi'ne 0 312 294 94 94 numaralı telefonu aramak suretiyle 7/24 ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez yerleşkesinde (Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya-Ankara/Türkiye) bulunan BTK İletişim Merkezi’nde; konusunda uzman personel ve ilgili operatör temsilcileri vasıtasıyla tüketicilere yüz yüze iletişim imkânıyla gerekli bilgiler verilmekte ve işlemlerinde her türlü kolaylık sağlanmaktadır.