#

Almanya Federal Cumhuriyeti Ekonomisi

1. ALMANYA EKONOMİSİ

GSYİH (trilyon ABD$)

3,33

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,4

Nüfus (milyon)

81,6

Nüfus artış hızı (%)

0,5

Kişi Başına GSYİH (ABD$)

40.920

Enflasyon Oranı (%)

0,1

İşsizlik Oranı (%)

4,6

İhracat (fob-milyar ABD$)

1.294

İthalat (cif-milyar ABD$)

983

Kaynak: Economist Intelligence Unit (2015)

Başlıca ticaret ortakları : Hollanda, Fransa, İngiltere, ABD, Çin, Belçika

Başlıca ihracat kalemleri: Makineler ve nakliye donanımı, kimyasallar, gıda, içecek, tütün, mineral yakıtlar

Başlıca ithalat kalemleri: Makineler ve nakliye donanımı, kimyasallar, mineral yakıtlar, gıda, içecek ve tütün

2. İKİLİ İLİŞKİLER

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2013

13.703

24.182

-10.480

37.885

2014

15.147

22.369

-7.222

37.517

2015

13.426

21.352

-7.926

34.779

2014/2015
% Değişim

-11,3

-4,5

-9,7

-7,3

Kaynak: TÜİK (milyon Dolar)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları, iç giyim eşyası (örme), kara taşıtları için aksam.

Başlıca İthal Ürünlerimiz : Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, kara taşıtları için aksam, parçaları, diğer hava taşıtları.

Almanya ülkemizin en büyük ticaret ortağı ve en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkedir. 2015 yılında Almanya ile ikili ticaret hacmimiz 2014 yılına kıyasla % 7,3’lük bir azalmayla 34,8 milyar Dolar (İhracat: 13,4 milyar Dolar, İthalat: 21,4 milyar Dolar) olarak gerçekleşmiştir.

Sözkonusu rakamlar ışığında, Almanya en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, en çok ithalat yaptığımız 2. ülke olmuştur.

Ülkemizde 6.400 civarında Alman sermayeli firma faaliyette bulunmaktadır. 2002-2015 döneminde, Almanya’dan ülkemize gelen yatırım miktarı yaklaşık 8,5 milyar Dolar’a ulaşmıştır.

Almanya’daki Türk işletmelerinin sayısı 100 bin civarındadır. Sözkonusu işletmeler, 50 milyar Avro’dan fazla ciro yaratmakta ve yaklaşık 400 bin kişiye istihdam imkânı sağlamaktadır. 2002-2015 döneminde ülkemizde yerleşik kişilerin Almanya’daki yatırımlarının toplamı 1,9 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılında 5.580.792 Alman turist ülkemizi ziyaret etmiştir.