#

Almanya Federal Cumhuriyeti Ekonomisi

Avrupa’daki ekonomik krize rağmen Almanya iktisadi alanda istikrarını korumuştur. Alman ekonomisi 2012’de % 0,7, 2013 yılında ise % 0,4 oranında büyümüştür. 2013 yılı GSYİH’sı 2,74 trilyon Avro’ya (3,771 trilyon ABD Doları) ulaşmıştır.

Almanya’nın 2013 yılında olumlu ekonomik gelişiminin önemli nedenlerinden biri olarak özel tüketimdeki artış gösterilmektedir. Özel tüketim bir önceki yıla kıyasla % 2,5 oranında artarak 1,487 trilyon Avro’ya (2,049 trilyon ABD Doları) ulaşmıştır. Bunda, çalışan sayısındaki artışın yanısıra ücretlerin yükselmesinin de payı bulunmaktadır. 2013’te Almanya’da faal işgücü sayısı 41,84 milyona ulaşmış; fiyatlar % 1,5 oranında artmasına karşılık, brüt ücretler % 2,8 civarında yükselmiştir. Halihazırda işsizlik oranı yaklaşık % 7,1‘dir. 2013 yılında enflasyon oranı yaklaşık %1,5 olarak gerçekleşmiştir.

Almanya 2013 yılında 1,094 trilyon Avro (1,506 trilyon ABD Doları) ihracat ve 895 milyar Avro (1,232 trilyon ABD Doları) ithalat yapmıştır. Almanya’nın üretim ve tüketim sisteminin yenilenebilir enerjiye geçişini ifade eden “Enerji Dönüşümü” mevcut Hükümetin önemli gündem konularından biri olmaya devam etmektedir.