#

Almanya Federal Cumhuriyeti Ekonomisi

Almanya 2009 yılında İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kaydedilen en büyük ekonomik daralmayı (% - 4,7) yaşamıştı. 2010 yılında ise, Avro bölgesi ülkelerinin büyük bölümü ekonomik krizin olumsuz etkilerini hissetmeye devam ederken, Almanya güçlü bir ekonomik performans sergilemiş ve Alman ekonomisi 2010 yılında yaklaşık yüzde 3,6 büyümüştür. 2010 yılı GSMH’sı takriben 2,5 trilyon Avro civarındadır.

Almanya’nın 2010 yılı dış ticaret hacmi 1,75 trilyon Avro civarındadır. Halihazırda dış ticaretinin büyük kısmını AB üyesi ülkelerle yapan Almanya, dış ticarette kaydettiği olumlu gelişmelerin yanı sıra 2010 yılında iç talepte de canlanma yaşamıştır. Bu da, ekonomik büyümenin sadece dış ticarette kaydedilen artışa bağlı olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır.

Kimi tahminlere göre 2010 yılı sonu itibariyle Almanya’daki işsizlik rakamları Almanya’nın yeniden birleşmesinden sonraki en düşük seviyeye gelmiştir. Halihazırda işsizlik oranı yaklaşık yüzde 7 civarındadır.

2010 yılında enflasyon oranı yaklaşık yüzde 1,8 olarak gerçekleşmiş, Almanya 2011 yılındaki Avro krizine karşı ekonomik tedbirler paketini uygulamaya koşmuştur.