#

Bakanlığı Takip Edin:

Afrika Birliği – Türkiye Ortaklığı İkinci Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı, 12 Şubat 2018, İstanbul

ORTAK BİLDİRİ

1. Afrika Birliği ve birliğin Kurumlarını temsilen Dışişleri Bakanları ve Heyet Başkanları ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak bizler, İstanbul’da, 12 Şubat 2018 tarihinde Türkiye - Afrika Birliği Ortaklığı İkinci Bakanlar Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı’nda bir araya geldik;

2. Afrika Birliği’nin geliştirdiği Gündem 2063 ile, sözkonusu gündemin Birinci On Yıllık Uygulama Planı’nın ve BM 2030 Gündemi’nin ortaklığımız için yönlendirici çerçeveler olarak merkeziliğini yeniden vurguladık;

3. Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalara rehberlik edecek kalkınma için finans sağlanmasına ilişkin Addis Ababa Eylem Planı’nın öneminin bir kez daha altını çizdik ve etkinlikle yürütülmesine olan taahhütümüzü ifade ettik;

4. Bizler ayrıca, Türkiye-Afrika Birliği İkinci İşbirliği Zirvesi’nde kabul edilen Türkiye-Afrika Birliği Ortaklığı 2015-2019 Ortak Uygulama Planı ve Türkiye-Afrika Birliği Ortaklığı 2015-2019 Öncelikli Kilit Projeler Matriksi’ni de gözden geçirdik. Bu bakımdan, her iki tarafın kat ettiği ilerlemeyi not ettik ve Türkiye ile Afrika Birliği arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Öncelikli Kilit Projeler Matrisi’ni gözden geçirmek için gelecekte atılacak adımları görüştük;

5. Türkiye’nin Afrika Birliği ile ve ikili planda Afrika ülkeleri ve Bölgesel Ekonomik Topluluklar (BET) arasında süregelen işbirliğini not ettik. Bu münasebetlerin, kazan-kazan ilişkisine dayanan bir işbirliği temelinde karşılıklı güven ve saygı ile geliştiğini memnuniyetle not ettik ve bilhassa Devlet Başkanları düzeyinde çeşitli ziyaretler yoluyla ortak ilişkilerimize kazandırılan ivmeyi takdirle karşıladık ve temasların artırılmasını teşvik ettik;

6. Türkiye-Afrika Birliği Ortaklığı’nın güçlendirilmesinde Bölgesel Ekonomik Toplulukların oynadığı önemli rolü vurguladık;

7. 2014 yılında gerçekleştirilen İkinci Türkiye-Afrika Birliği Zirvesi’nden bu yana; ticaret, ekonomi, tarım, eğitim ve sağlık gibi çeşitli alanlarda Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen sektörel toplantıların sonuçlarını memnuniyetle not ettik;

8. Afrika Birliği Gündem 2063’te ve buna bağlı Birinci On Yıllık Uygulama Planı’nda benimsenen öncü Kıtasal programların uygulanmasına büyük ölçüde katkı sağlayacak sınırlandırılmış ve odaklı bir Türkiye-Afrika Birliği ortaklığı hususunda mutabakata vardık;

9. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki diplomatik temsilciliklerin karşılıklı artışı ve bu artışın ortaklığımız çerçevesinde ilişkilerimizin güçlendirilmesine olumlu katkısını memnuniyetle karşıladık;

10. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin kilit bileşenleri olarak ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yaratan ticaret ve yatırımın önemini not ettik. Afrika ülkelerinin kendi hassas sektörlerini korumalarına imkan sağlayan asimetrik modelleri esas alan Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmalarını imkan dahilinde sonuçlandırarak ve ticaretteki tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılmasına yönelik olasılıkları değerlendirmek suretiyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirme yönündeki isteğimizi yineledik. Afrika içi ticareti geliştirme ve Afrika’nın küresel ekonomi ile bağlantılarını genişletmeye yönelik etkili bir mekanizma olarak, Kıtasal Serbest Ticaret Alanının oluşturulmasını hızlandırmak amacıyla Afrika Birliği tarafından kaydedilen ilerleme ve sarf edilen çabaları da dikkate aldık;

11. 46 Afrika ülkesi ve bölgesel kuruluşlardan üst düzey katılımla Türkiye-Afrika Birinci Ekonomi ve İş Forumu’nun İstanbul’da 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenmesini memnuniyetle karşıladık. Bu tür Forumların, dönüşümlü olarak Türkiye ve Afrika Birliği ülkelerinde her iki yılda bir düzenlenmesi konusunda mutabık kaldık. Bu bağlamda, 22-23 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Türkiye-ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) Ekonomi ve İş Forumu’nu memnuniyetle karşıladık ve tarıma dayalı sanayi ve turizm gibi öncelikli kilit sektörlerde ortak girişimler yoluyla da olmak üzere, yatırım fırsatlarının yaygınlaştırılmasını ve çevre dostu sanayi parkları ve ekonomik alanların oluşturulmasını teşvik ettik;

12. Çölleşme, kuraklık ve erozyon ile mücadeleye destek sağlanmasına yönelik girişimleri memnuniyetle karşıladık ve Büyük Yeşil Duvar Girişimi’ne ilişkin bilgi ve deneyimlerin paylaşılması yönündeki çabaların artırılması çağrısında bulunduk;

13. Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin sağlanmasında üniversite burslarının önemli rolünün altını çizdik ve “Türkiye Bursları” nı memnuniyetle karşılamak suretiyle, Afrika ülkeleri ve Türkiye arasında yükseköğrenim alanında daha fazla işbirliğinin sağlanmasında bir araç olarak “Türkiye-Afrika Burs Programı”nı takdir ederken bu işbirliğinin aynı zamanda Pan-African Üniversitesine teşmil edilmesi çağrısında bulunduk;

14. İstanbul’da 20-21 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen “Afrika’da Sağlık Kongresi”ni memnuniyetle karşıladık ve tüm bireylerin düşük maliyetli sağlık hizmetlerine erişim hakkını vurguladık ve bu anlamda çeşitli programlar vasıtasıyla Türkiye ve Afrika kamu ve özel sağlık sektörleri tarafından sunulan potansiyeli not ettik;

15. Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasını sağlamak amacıyla uluslararası hukuk ilkeleri ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler kararları uyarınca Arap-İsrail çatışmasının barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki desteğimizi yeniden teyit ettik;

16. Aynı zamanda, terörizmin her türü ve tezahürüne, şiddete varan aşırıcılığa ve radikalleşmeye karşı mücadele ve bunların ortadan kaldırılması için, görüş alışverişi, uzmanlık, kapasite oluşturma, bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla işbirliğini, aynı zamanda terörist örgütlere ve gruplara yapılan her türlü mali destek ve operasyonel desteğe karşı çabamızı iki katına çıkarma taahhüdümüzü yeniden teyit ettik;

17. BM Güvenlik Konseyi’nde adil bir temsil yoluyla tarihi nitelikteki bir adaletsizliği düzeltmeye yönelik meşru ve temel taleplere desteğimizi vurguladık. Afrika Birliği, Ezulvini Oydaşması ve Sirte Bildirisine verdiği önemi belirtti;

18. Afrika Birliği-Türkiye ortaklığına görünürlük sağlamak amacıyla ve iki tarafın halklarında farkındalığın teşvik edilmesi, idamesi ve artırılması aracı olarak, Türkiye’de 25 Mayıs Afrika Günü kutlamalarına yönelik ilgiye dair takdirlerimizi dile getirdik;

19. Düzenli istişarelerle Afrika Birliği-Türkiye Ortaklığının Ortak İzleme ve Değerlendirme mekanizmalarını kurma ve geliştirme yönündeki taahhüdümüzü dile getirdik;

20. Önem arz eden ortaklığımızın durumunu gözden geçirdik ve İkinci Afrika Birliği-Türkiye Ortaklık Zirvesi’nin, Afrika Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı olumlu katkıları vurgulayarak, iki tarafa Üçüncü Zirve’nin başarıyla gerçekleştirilmesi yönündeki çabalarını yoğunlaştırmaları yönünde çağrıda bulunduk;

21. İstanbul, Türkiye’de 2019 yılında gerçekleşecek müteakip Üçüncü Afrika Birliği-Türkiye Zirvesinin hazırlık süreci kapsamında, Afrika Birliği Gündem 2063 ve bu gündemin Birinci On Yıllık Uygulama Planı uyarınca somut projeler geliştirme konusunda mutabık kaldık;

22. Afrika Birliğinin öncelikli anahtar projesi olarak, Afrika Tek Hava Taşımacılığı Piyasası’nı (SAATM) geliştirmeyle bağlantılı olarak sivil havacılık alanında Afrika ve Türkiye arasında işbirliği tesisinin değerlendirilmesinin önemini kaydettik;

23. Türkiye’nin Afrika’ya yönelik kalkınma yardımlarını istikrarlı bir şekilde artmasının önemini kaydettik ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nı (TİKA) teslim edilebilir projelerle ilgili Afrika Birliği ile görüşmelerini yoğunlaştırması yönünde teşvik ettik;

24. Türkiye ve Afrika ülkelerinde yasal yollarla kurulan yönetimleri devirme amacı taşıyan her türlü silahlı şiddeti ve darbe girişimini en güçlü şekilde kınadık;

25. Bu bağlamda, anayasal otoriteleri zayıflatma veya devirme amacını taşıyan her türlü hukuk dışı girişime karşı mücadelelerinde ve halkları için demokrasiyi, adaleti, güvenliği ve birliği desteklemelerinde Türkiye halkı ve Hükümeti ile birlikte Afrika Devletleri halkları ve Hükümetleri ile tam dayanışma içerisinde olduğumuzu beyan ettik;

26. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve halkına, sıcak misafirperverlikleri için içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunduk ve tüm heyetlere sağlanan kusursuz çalışma koşulları için duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik.