#

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Yazılı Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 24 Aralık 2015

21-22 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı yazılı aşamasında başarılı olan adayların listelerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Genel-1 (İngilizce)
Genel-2 (Almanca, Fransızca)
Genel-3 (Arapça, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Sırpça)

Sözlü sınav 5-8 Ocak 2016 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacak olup sınav programı bilahare duyurulacaktır.

Aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmek üzere başarılı olan adayların, 4 Ocak 2016, Pazartesi günü saat 10:30’da Bakanlığımız B Blok Giriş Katında hazır bulunmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

• Nüfus Cüzdanı aslı ve üç adet fotokopisi,

• Adli sicil belgesi ve iki adet fotokopisi,

• Fotoğraflı dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız),

• Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,

• Evli olan adayların eşlerinin üç adet nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi ve üç adet fotokopisi, fotoğraflı dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

• Eşi yabancı uyruklu olanların, vatandaşı oldukları ülkenin yetkili makamlarından alacakları adli sicil belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

• Adayların sınav başvurusu sırasında modüle yüklediği evrakın (lisans ve yüksek lisans diploması) aslı ile bir adet fotokopisi.

*Adli Sicil ve Askerlik Durum Belgeleri https://www.turkiye.gov.tr/üzerinden alınabilir.

En iyi dileklerimizle,


T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı