#

Bakanlığı Takip Edin:

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 20 Nisan 2016

Yazılı aşaması 21-22 Kasım 2015, sözlü aşaması 5-8 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Bakanlığımız Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavında başarılı olan adayların listelerine, kategorilerine göre, aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Başarılı olan ve isimleri asıl listede yer alan adayların aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte 5 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (C-blok 442 ve 443 no’lu odalar) başvurmaları gerekmektedir:
 

 
- Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okunmuş ise buna dair belge;

- Varsa yüksek lisans/doktora diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

- Sınav dili ve varsa sınava katıldıkları yabancı dil dışında bir dilden “YDS/KPDS” sonuç belgesi;

- 4 adet vesikalık fotoğraf;

- Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;

- Hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;

- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu.

 
En iyi dileklerimizle,
 

T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı