#

Bakanlığı Takip Edin:

2 Mayıs 2008 Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan’ın Bakanlığımızın Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Tüm Teşkilata Mesajı

Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 88. yıldönümünü, camiamızın tüm değerli mensuplarıyla birlikte kutlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yoğun dış politika gündemimiz ve bu bağlamdaki önemli sorumluluklarımız bugün Ankara dışında olmamı gerektirmiştir. Mesai arkadaşlarımla uzaktan da olsa ilk kez kutladığım bu yıldönümü vesilesiyle, zorlu bir coğrafyada çok boyutlu ve etkin bir dış politikanın izlenmesinde, ülkemizin hayati çıkarlarının korunmasında ve uluslararası planda en iyi şekilde temsil edilmesinde Bakanlığım mensuplarının üstün hizmet anlayışını ve özverili çalışmalarını takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim.

Bu profesyonel çalışma anlayışı, iyi yetişmiş, vasıflı ve ehil kadrosuyla her zaman kurumlarımız arasında önde gelen ve saygın bir konuma sahip olmuş olan Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde yürütülen ve 88 yılın çok daha gerisine giden köklü bir gelenek, birikim ve deneyimden de güç alan Türk diplomasisi, uluslararası arenada da takdir toplamaktadır. İzlediğimiz yapıcı politikalar Türkiye’yi uluslararası ilişkilerde itibar sahibi kılmakta ve katkısı aranan bir ülke yapmaktadır.

Türk diplomasisinin başarısının odağında, esas itibariyle, dış politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında asli sorumluluk taşıyan Dışişleri Bakanlığını meydana getiren insan kaynağı gücü yer almaktadır.

Kurulduğu dönemde kısıtlı imkan ve sınırlı sayıdaki personeliyle başta kendi coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmayı amaç edinen Dışişleri Bakanlığı, bugün de aynı hedef doğrultusunda merkez ve dış teşkilatı bünyesinde tüm kademelerde görev yapan 5000’in üzerindeki personeliyle daha da artan bir tempoda ve bazı hallerde hayati tehlike altında yoğun bir mesai harcamaktadır.

Nitekim, görevin ifası sırasında uğradıkları menfur terörist saldırılar sonucunda hayatını kaybeden mensuplarımızın anıları zihinlerde hala tazeliğini korumaktadır. Bu vesileyle, şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağımızı ve kendilerini saygı ve minnet duygularıyla daima gönlümüzde yaşatacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim.

Fahri birer elçi olarak ülkemizin temsiline, örf ve adetlerimizin tanıtılmasına önemli katkılarda bulunan ve Bakanlığımız personelinin görevlerini başarıyla yerine getirmelerinde en büyük desteği sağlayan, mensuplarımızın değerli eşlerine de bu münasebetle özverili çabalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bakanlığımızın kuruluş yıldönümünün 2005 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonra da düzenli olarak kutlanmasının, camiamızda hem dayanışma bilincinin daha da derinleşmesine, hem de kurumsal kültürün kökleşmesine katkıda bulunacağı kanaatini taşımaktayım.

Bu düşünceler ve Dışişleri Bakanlığının kuruluşundan bu yana Atatürk’ün belirlediği “yurtta barış, cihanda barış” ilkesi doğrultusunda izlediği dış politikanın ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız barışı ve istikrarına katkılarının Bakanlığımız mensuplarının ortaya koyacağı özenli ve özverili çalışmalarla şekillenmeye devam edeceğine olan inancımla, tüm mesai arkadaşlarıma en iyi dileklerimi sunuyorum.