#

Bakanlığı Takip Edin:

Aday Hukuk Müşavirliği Giriş Sınavı Sonucuna İlişkin Duyuru, 22 Ağustos 2019

Yazılı aşaması 13-14 Nisan 2019, sözlü aşaması ise 19 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenen Bakanlığımız Aday Hukuk Müşavirliği Giriş Sınavı’nda başarılı olan adayların (asil ve yedek) başarı sırasına göre sıralı listesi aşağıda sunulmaktadır.


Asil Liste:

Sıra

Adı

Soyadı

1

Koray

Düğencioğlu

2

Abbas Ali

Necmioğlu

3

Nilhan

Kalkan

4

Muhammed Bilal

Solak

5

Enes

Tanrıöven


Yedek Liste:

1

Ender

Kuzu

2

Emek

Erdemir

(Yedek listedeki adayların bu aşamada yapması gereken işlem bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde adaylarla bilahare temas edilebilecektir.)

Başarılı olan adayların aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte 6 Eylül 2019, Cuma günü saat 17:00’ye kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdür Yardımcılığı’na (C Blok 442 ve 443 no’lu odalar) başvurmaları gerekmektedir.

-Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okumuş iseler buna dair belge;

-Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir);

-Varsa yüksek lisans/doktora diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

-Varsa sınava katıldıkları yabancı dil dışında başka yabancı dilden YDS/e-YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından tanınan uluslararası yabancı dil sonuç belgesi;

-4 adet vesikalık fotoğraf;

-Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;

-Halihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;

- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu;

-Varsa avukatlık stajını tamamladığına dair ilgili Barodan alınacak belge;

-Varsa avukatlık yaptığı süreyi ve çalıştığı yeri gösteren ilgili Barodan alınacak belge;

-Sözlü sınavdan sonra evlenen adaylardan,

Eşleri Türk olanlar için: Eşlerinin iki adet nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi ve fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu Formu (Form için tıklayınız )

Eşleri yabancı uyruklu olanlar için: Eşlerinin iki adet pasaport veya nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız ), ikamet izni olanların ikamet izni fotokopisi ve Türk makamlarından alınmış adli sicil belgesi.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Personel Genel Müdür Yardımcılığı